Hij geeft ook verslagen van vele wetenschappelijke stus die

Hij geeft ook verslagen van vele wetenschappelijke studies die

Heeft de wetenschap religie uitgelegd?

Oorspronkelijk gepubliceerd in de Science and Spirit-uitgave van KidSpirit.

moncler nederland Misschien is religie het gevolg van het feit dat onze neuronen chemische signalen afgeven op elkaar. Misschien is het een fout veroorzaakt door natuurlijke selectie. Aan de andere kant, misschien ook niet. Heeft de wetenschap religie toch uitgelegd? moncler nederland

moncler jas heren De Verlichting, oftewel het tijdperk van de rede, begon halverwege de 17e eeuw in Europa. Mensen begonnen oude instituties en tradities ter discussie te stellen en baseerden hun kennis van de wereld op rede. Voorafgaand aan de Verlichting leek religie geen uitleg nodig te hebben. Integendeel, mensen in het algemeen gekeken naar goedkope Moncler religie om het universum om hen heen en hun plaats erin te begrijpen. Beginnend met de Verlichting begonnen mensen echter het universum vanuit seculiere gezichtspunten uit te leggen. Naarmate het wetenschappelijke wereldbeeld aan populariteit won, begonnen wetenschappers het fenomeen religie zelf anders te bekijken. De volgende moderne westerse denkers hebben het bestaan ​​van religie vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven benaderd. Hij voerde aan dat religie een cruciaal onderdeel van de samenleving was omdat het controle, communicatie en middelen leverde voor bijeenkomsten van een gemeenschap. moncler jas heren

moncler jassen Durkheim dacht dat religie niet het gevolg was van het goddelijke of bovennatuurlijke, maar in plaats daarvan een bijproduct van de samenleving was. De elementaire vormen van religieus leven, die hij in 1912 publiceerde, sluiten hiermee af: ‘De algemene conclusie van het boek dat de lezer voor hem heeft is dat religie buitengewoon sociaal is. Religieuze representaties zijn collectieve representaties die collectieve werkelijkheden tot uitdrukking brengen.’ moncler jassen

moncler jas dames sale Richard Dawkins (geboren in 1941) is een bioloog die, in zijn boek The Moncler Sale God Delusion (2006), religie probeert uit te leggen in termen van de evolutietheorie van Darwin en concludeert dat religie een vergissing was die werd veroorzaakt door natuurlijke selectie.. moncler jas dames sale

moncler outlet Genetische drift, in tegenstelling tot natuurlijke selectie, is een term die biologen gebruiken wanneer een gen zich door een populatie verspreidt puur omdat het geluk heeft, eerder dan adaptief. Aan de andere kant stelt de neutrale theorie dat als een gen muteert of verandert in een ander gen dat bedoeld is om dezelfde functie uit te voeren, natuurlijke selectie niet één van beide kan overnemen. moncler outlet

moncler jas dames Dawkins bedacht voor het eerst de term ‘memes’. Memes lijken op genen, doordat ze zichzelf kopiëren, maar dat memes aspecten van de cultuur repliceren, niet de biologie. Hij noemt een memeplex goedkope moncler jassen een set moncler outlet verkoop van memes die beter overleven in een groep. moncler jas dames

moncler dames Een voorbeeld van het culturele equivalent van genetische drift is met talen. In Europa veranderde het Latijn in Spaans, Italiaans, Portugees en Frans. Richard Dawkins gelooft dat, net als talen, specifieke eigenschappen van religie evolueerden door genetische drift. moncler dames

moncler outlet sale Dus hoewel Dawkins gelooft in het kopen van moncler jassen een evolutionaire verklaring voor het bestaan ​​van religie, denkt hij niet dat religie het rechttoe rechtaan product is van natuurlijke selectie. Integendeel, hij beschouwt religie als een soort evolutionaire fout. moncler outlet sale

moncler jassen heren Matthew Alper legt religie uit als zijnde neurologisch. In zijn boek The God Part of the Brain (1996) laat hij zien hoe genen onze religieuze ervaringen beïnvloeden. Hij geeft ook verslagen van vele wetenschappelijke studies die suggereren dat activiteiten zoals meditatie, yoga of gebed sensaties oproepen, die, hoewel ze worden gezien als bewijs van het goddelijke of heilige, feitelijk de manieren zijn waarop onze goedkope neurochemische processen worden geïnterpreteerd. moncler jassen heren

moncler jas sale Op basis van een reeks studies van tweelingen laat Alper de invloed zien die genen hebben op religieus gedrag. In een studie aan de Virginia Commonwealth University met 30.000 tweelingreeksen concludeerden onderzoekers bijvoorbeeld: ‘Hoewel de overdracht van religiositeit verondersteld wordt zuiver cultureel te zijn, hebben genetische gedragsstudies aangetoond dat genetische https://www.monclerjassenoutlet.nl factoren een rol spelen bij de individuele verschillen in sommige religieuze eigenschappen. ‘ moncler jas sale

moncler jassen heren sale Alper suggereert dat er een belcurve is waar de meerderheid van de mensen spiritueel / religieus is. Op een van de taps toelopende randen van de curve zijn er mensen die extreem religieus zijn, van wie velen martelaren, online leiders of profeten zijn. Het andere uiterste heeft mensen die ‘spiritueel / religieus tekortschieten, degenen die geboren zijn met een ongewoon onderontwikkelde spirituele / religieuze functie.’ moncler jassen heren sale

moncler uitverkoop Alper ziet de verklaring van het bestaan ​​van religie als zijnde neurologisch en daarom gelooft hij dat er een relatie bestaat tussen het menselijk brein en religieuze / spirituele ervaringen. moncler uitverkoop

moncler jassen outlet Durkheim, Dawkins, goedkope moncler jassen en Alper hebben allemaal verschillende wetenschappelijke verklaringen voor het bestaan ​​van religie. Hoewel ze allemaal beweren dat ze wetenschappelijk zijn, is Alper de enige persoon die experimentele studies aanbiedt die zijn overtuiging bevestigen dat religieuze ervaringen op één of andere manier gerelateerd zijn aan de hersenen. Hoewel hij verschillende studies heeft om zijn theorie in The God Part of the Brain te ondersteunen, geeft hij niet veel details over hoe de studies werden uitgevoerd. Bovendien lijken deze onderzoeken alleen bepaalde religieuze gevoelens of aanleg voor predatie te verklaren in plaats van een monterende donsmantel dan de enorme breedte van religie in het algemeen. moncler jassen outlet

2018 moncler Ondanks het enthousiasme van Dawkin voor natuurlijke selectie concludeert hij uiteindelijk dat het geen verklaring voor religie is.Na het creëren van talloze termen om verschillende uitzonderingen op natuurlijke selectie te illustreren, concludeerde hij dat religie feitelijk een vergissing was die daardoor werd veroorzaakt.Dawkins wordt gedwongen om het bestaan ​​van religie tot een uitzondering van de evolutietheorie waardoor men zich afvraagt ​​of Dawkins zijn theorie niet aanpast aan de conclusie die hij heeft gekozen. 2018 moncler

moncler sale Hoewel Durkheims verklaringen van religie beweren wetenschappelijk te zijn, omdat het theorieën zijn die gebaseerd zijn op theoretische observatie in plaats van experimentele gegevens, kunnen zijn theorieën op dezelfde manier worden verhoord als religieuze overtuigingen kunnen zijn. moncler sale

moncler jas heren sale Hoewel de verklaringen van Durkheim, Dawkins en Alper allemaal onvolledig zijn, samen, hebben ze slechts betrekking op drie perspectieven om de Moncler Outlet religie in zijn geheel te benaderen.Ten slotte vraag ik: Zal, of kan, de wetenschap ooit religie verklaren moncler jas heren sale.